Meridiánová masáž

Akupunkt-masáž dle Willyho Pnezela (APM)
Má své kořeny v čínské  tradiční medicíně.
Při masáži,  dochází ke srovnání energií Jang-Jin.  Pro nás je důležité, že všechny orgány jsou navzájem propojené dráhami (meridiány) a tyto se při masáži harmonizují.

Akupunktura- přičítá vznik nemocí poruše toku energie, kterou rozděluje na nedostatek a přebytek
energie.  Každá dráha má své významné body, které můžeme pomocí „Stimulu“ stimulovat a tím energii v těle srovnáváme.

Předpkládaný čas 
60min

Cena
500,– Kč

Cena je orientační dle problémů klienta.