Reiki

Slovo Reiki je složeno ze dvou japonských slov Rei znamená „předání“ životní energie a slovo Ki již zmíněnou „energii“. Slovo Reiki = vesmírná životodárná energie, láska, život. K předání Reiki není třeba žádné zvláštní víry nebo náboženského vyznání. Je zcela bezpečné ji užívat kdekoliv, kdykoliv a pro cokoli. Reiki je pozitivní energie přicházející z univerza, již dostáváme darem, když o ni poprosíme.

 

1.STUPEŇ
První stupeň Reiki, je základní kurz, kde je člověk naladěn na přijímání této léčivé energie. Každý z nás má latentní kanál pro příjem této léčivé energie. Tento kanál se otevírá a pročišťuje zasvěcením. Jsou nám znovuprobuzena a naladěna čtyři energetická centra – čakry. Zasvěcení je prováděno dle tradičního systému podle Dr. Usuiho.

Schopnost pracovat s Reiki nemůže člověk ztratit.

Po zasvěcení do prvního stupně lze Reiki používat na sebe i na druhé stejnou měrou. Reiki se neomezuje jen na lidi. S vděčností jej přijímají zvířata, rostliny, kameny.

Po zasvěcení do prvního stupně do (následující caa 2-3 týdny) dochází k znovunastartování očistných a ozdravných procesů v těle.
Vše je dáno naší prací na sobě.
Cena: 1200 Kč

2.STUPEŇ
K absolvování druhého stupně by mělo přijít nejdříve po 21 dnech po 1. stupni.. (doporučuje se 2-3 měsíce). Je velmi přínosné dopřát tělu i celému energetickém systému čas a prostor pro očistu.

Při zasvěcení do druhého stupně dojde k rozšíření stávajícího kanálu a k předání tří základních symbolů reiki. Jde o symbol na dálku a to dokonce i mimo čas a prostor, symbol na léčení nemoci na úrovni příčin, a zesilovací symbol.
Cena:  2000 Kč

2.stupeň – prohlubující ( pokročilé techniky)
Tento prohlubujícíc II stupeň Reiki v sobě zahrnuje učení I.+ II. stupně Karuna –Ki, Tera Mai Reiki, a Tibeťan Reiki. Na tomto semináři získáte dalších 15 léčivých symbolů Reiki, seznámíte se podrobněji s vedlejšími čakrami, naučíte se nabíjet vodu, různé předměty, otevírat a zavírat čakry, provádět vlastní uzemění.
Cena:  2500 Kč

ANDĚLSKÉ REIKI

Jsou určeny pro absolveny II.stupně Reiki. Naučíte se komunikovat se svými duchovními průvodci, dovíte se jméno svého anděla strážného, uvolňovat karmu pomocí andělů a bude Vám předáno Andělské světlo.
Naučíte se pracovat s Andělskými kartami DOREEN VIRTUE, Ph.D.
Cena : 2500K

3.STUPEŇ
Třetí stupeň je jako třešnička na dortu. Je určen těm, kteří si přejí hodně na sobě pracovat. K tomu dostávají k dispozici mistrovské energie. Zasvěcený získá energii i schopnost mistra, neboť je do těchto energií zasvěcen mistrovským symbolem. Tento stupeň se liší jen v tom, že jen mistr umí zasvětit a vyladit druhé na příjem Reiki.
Cena:  5000 Kč

MISTROVSKÝ STUPEŇ
Mistrovský stupeň obsahuje předání mistrovského symbolu, postupů do zasvěcení všech stupňů, včetně mistrovského. Po energetické stránce je zasvěcení do mistrovského stupně velmi rozsáhlé. Zasahuje všechny energetické struktury člověka. Dá se říci, že energie Reiki je v každém pocitu, v každé myšlence.

Mistrovský stupeň Reiki je tedy učen těm lidem, kteří se prací s Reiki chtějí zabývat profesionálně a předávat ji dál
Cena: dle osobní domluvy